Bergquist Formprodukter AB byter namn till bq form ab. Samma företag, samma höga kvalitet - bara ett nytt namn.

Ny hemsidesadress är www.bqform.se

Välkommen!